phukiennhat's Recent Activity

 1. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Phật ở trong nhà

  Dương Phủ từ giã mẹ già đến tỉnh Tứ Xuyên tham bái Bồ tát Vô Tế. Trên đường đi gặp một Thiền sư hỏi: - Cậu đi đâu đó? Dương Phủ đáp: -...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  23/3/18 lúc 15:26
 2. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Sống chết có thứ tự

  Có một phú ông đến xin Hòa thượng Tiên Nhai chữ viết để mừng thọ vào đầu Xuân. Ngài hạ bút: Cha chết, con chết, cháu chết, chắt chết. Phú...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  23/3/18 lúc 11:07
 3. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Sợi tơ nhện

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  23/3/18 lúc 07:56
 4. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Vô duyên với Phật thì không được Phật độ

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  22/3/18 lúc 15:09
 5. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Quan lớn ngu đần

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  22/3/18 lúc 11:06
 6. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Vợ chồng đánh nhau

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  22/3/18 lúc 07:53
 7. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Vậy sao ???

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  21/3/18 lúc 15:13
 8. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Vết thương nặng nhất

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  21/3/18 lúc 11:48
 9. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Vị Sa Di giữ giới

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  21/3/18 lúc 05:22
 10. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Vạ mẹ

  Ngày xưa có một nước rất là thái bình thịnh vượng, nhân dân cực kỳ đông đúc yên vui, mùa màng tươi tốt, của cải chứa chan, khí hậu đều hòa,...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  20/3/18 lúc 12:41
 11. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Ma từ tâm sanh

  Có một vị Hòa thượng mỗi lần nhập định đều thấy có con nhện lớn đến quấy nhiễu. Ông bèn đem sự việc trình vói Thiền sư: - Bạch sư phụ,...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  20/3/18 lúc 08:36
 12. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Vàng hay Rắn

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  20/3/18 lúc 06:13
 13. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Truyện con chó đói

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  19/3/18 lúc 15:03
 14. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Địa Tạng phật pháp

  Một hôm Địa Tạng tiếp một đệ tử của Bảo Phước như một vị khách và hỏi ông ta, “Thầy ông chỉ dạy ông như thế nào trong Phật pháp?” Ông tăng...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  19/3/18 lúc 10:40
 15. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Trư hòa thượng

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  19/3/18 lúc 08:44